Graffiti na Gradele 2016. Bol

Plaža Martinica i Dominikanski samostan, Bol

Pučiška u Ujedinjenim Narodima

Izložba u Bolu: Marina Peran Lekić - Zidovi koji govore

Marko Škugor, koncert, Selca

Pučišća: Triatlon trans Pučišća 2016. i Dječji aquatlon 5

UZMAH, završni koncert, Milna

6. Postira Seaside film festival

Pustinja Blaca, predavanje s prezentacijom, Supetar

Proslava sv. Ane u Donjem Humcu

Saša Jakelić i Moonlight Jazz Band, koncert, Selca

Nova plaža na području Općine Selca

Marmilić, Hilje i Vidović, koncert, Bol

Pučišća: Predavanje Tragom Hrvata u svijetu

Požar na Perunu

Sportsko lito Selca: Stolni tenis

Mala noćna regata, Postira

Predavanje u Sutivanu: Tragom Hrvata u svijetu

Zdenka Kovačiček, koncert, Sutivan

Plaža Zlatni rat, danas

Bol: Pjesnička večer - Sanja Baković

Milna: Jurica Gašpar - Legende svjetla

Sutivan: Radionica Zapadnoafričkog ritma

7. Gitaristički vikend, Supetar

Skulpture neutralne plovnosti

Nikolina Ivezić, izložba, Povlja

Dol: Na kaptaži K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -