Root » , » Biskup Slobodan Štambuk u Postirima

Biskup Slobodan Štambuk u Postirima

Objavio: BracOnline | 04. 12. 2016.

Biskup Slobodan Štambuk Postira slike otok Brač Online Biskup Slobodan Štambuk Postira slike otok Brač Online
Na Drugu nedjelju došašća, 4. prosinca, hvarski biskup mons. Slobodan Štambuk pohodio je župu sv. Ivana Krstitelja u Postirima gdje je s postirskim vjernicima slavio euharistiju. Uz biskupa Štambuka suslavili su domaći župnik don Jure Martinić i sužupnik mons. Ante Jelinčić. Na misi je pjevao Dječji zbor kojim je ravnala s. Silvana Jukić iz samostana Svete Obitelji. Na početku misnoga slavlja hvarski biskup pozvao je vjernike da se uz Drugu adventsku nedjelju otvore Bogu i dolasku Isusa Krista. Potaknuo je vjernike da u Ivanu Krstitelju koji je pripravljao ljude za Kristov dolazak prepoznaju svoj ideal. Zaželio je svima dobru pripravu za slavlje božićnoga otajstva.

Za kratkoga posjeta Postirima biskup Štambuk obišao je i radove na uređenju župne kuće u blizini crkve koju u značajnoj mjeri financira upravo Hvarska biskupija. Zanimao se za tijek radova na njezinoj obnovi koja je poduzeta poslije uređenja župne crkve i radova na obnovi sakristije. Na kraju je pohodio samostan gdje se susreo s redovnicama družbe Kćeri Božje ljubavi koje su ove godine napunile 80 godina dolaska i djelovanja u toj župi. Sestre Kćeri Božje ljubavi u Postira su stigle 1936. godine i svojim djelovanjem ostavile nemjerljiv doprinos životu te bračke župe.

TEXT & PHOTO BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -