Root » , , , » Isplata Božićnica u Općini Nerežišća

Isplata Božićnica u Općini Nerežišća

Objavio: BracOnline | 30. 11. 2016.

Isplata Božićnica u Općini Nerežišća slike otok Brač Online
Izvješćujemo Vas da je zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Nerežišća, temeljem svojih ovlasti, a sukladno socijalnoj politici Općine Nerežišća te brizi za stariju populaciju naše Općine, donio Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći – božićnice, umirovljenicima i starijim osobama koje ne ostvaruju pravo na mirovinu s prebivalištem na području Općine Nerežišća.

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći – božićnice za 2016. godinu, ostvaruju svi umirovljenici s prebivalištem na području Općine Nerežišća koji ostvaruju mirovinu manju od 2.500,00 kuna (dvijetisućepetsto kuna) mjesečno te sve osobe starije od 65 godina s prebivalištem na području Općine Nerežišća, a koje ne ostvaruju pravo na mirovinu.

Da bi ostvarili pravo na isplatu, korisnici su obvezni Općinskoj upravi Općine Nerežišća dostaviti dokaz o prebivalištu ( važeću osobnu iskaznicu ) i potvrdu o primanju mirovine ( posljednji odrezak mirovine ) ili potvrdu da nemaju primanja s osnove mirovine.
Pravo na isplatu ne mogu ostvariti osobe koje na dan dostave dokaza o prebivalištu i potvrde o primanju mirovine imaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Nerežišća starijih od tri mjeseca.

Dostava tražene dokumentacije može se obaviti najkasnije do 9. prosinca 2016. godine, radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati u uredu Općinske uprave Općine Nerežišća.

Izvor: Nerezisca.HR

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -