Root » , , , , » Razrješenja i imenovanja u Hvarskoj biskupiji

Razrješenja i imenovanja u Hvarskoj biskupiji

Objavio: BracOnline | 01. 09. 2016.

Razrješenje i imenovanje Ante Matulić Marko Plančić slike otok Brač Online
Svećenik Ante Matulić je razriješen župničke službe u Starom Gradu i Vrisniku te imenovan župnikom u Splitskoj, Dolu i Škripu na otoku Braču.

Svećenik Marko Plančić, dosadašnji župnik tih bračkih župa, razriješen je službe u tim trima župama i imenovan župnikom u Starom Gradu i Vrisniku na otoku Hvaru.

Svećenici će nove službe preuzeti 18. rujna.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -