Root » , » Supetar: predavanje prof.dr. Olga Perić, Nazorov Pastir Loda - antika i Brač

Supetar: predavanje prof.dr. Olga Perić, Nazorov Pastir Loda - antika i Brač

Objavio: BracOnline | 02. 08. 2016.

predavanje prof.dr. Olga Perić, Nazorov Pastir Loda - antika i Brač Supetar slike otok Brač Online
Supetar: predavanje uz prezentaciju prof.dr. Olga Perić, Nazorov Pastir Loda - antika i Brač - 03.08.2016., 21h.

U povijesnom romanu "Pastir Loda" Vladimir Nazor opisuje dva tisućljeća događanja na rodnom otoku kroz život potomka mitskoga boga Pana – fauna Braha, koji tijekom vremena postaje pastir Loda. U predavanju prof.dr. Olge Perić bit će prikazano razdoblje mediteranske antičke civilizacije kada na Brač dolaze Grci i Rimljani, kada nastaje reljef Herakla, kada Dioklecijan gradi svoju palaču.

Profesorica Olga Perić, pranećakinja Vladimira Nazora, profesorica klasične filologije, već nas treću godinu uvodi u Nazorov svijet povezujući ga sa zanimljivim antičkim motivima i ilustracijama.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -