Root » , » Dol: Na kaptaži K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta

Dol: Na kaptaži K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta

Objavio: BracOnline | 22. 07. 2016.

kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online
U četvrtak, 14. srpnja 2016. godine, u Dolu na kaptaži K2 izvršena su treća po redu istraživanja ovog zanimljivog podzemnog svijeta. Uz podršku Dolske udruge Hrapoćuše, a najviše zahvaljujući Branku Jalžiću provedeno je topografsko snimanje ovog podzemnog objekta. Topografsko snimanje proveli su Hrvoje Peternel (Geonatura d.o.o.), Goran Rnjak (Geonatura d.o.o., SO HPK Sv. Mihovil), Nikola Hanžek (Geonatura d.o.o., SO HPD Željezničar) te Branko Jalžić (SO HPD Željezničar, HBSD).
kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online
Inače, kaptaža je najvažniji vodozahvat podzemne vode na Braču. Vodozahvat je na dubini od 54 m od kud se voda crpila na površinu. Ukupna duljina svih poznatih kanala u kaptaži K2 je 634 m.
kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online
Tako će svaki zainteresirani prolaznik imati na uvid kompletnu informaciju o ovom jedinstvenom objektu. Za napomenuti je da ovako temeljito obrađen i prezentiran, na širem području nije nijedan sličan objekt, a zahvaljujući navedenim entuzijastima, članovima SO PD PROFUNDA-BRAČ, i susretljivosti KD Vodovod - Brač, Dol će imati ovu privilegiju.
kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online
kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online
kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online
kaptaža K2 izvršeno istraživanje podzemnog svijeta Dol slike otok Brač Online

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -