Root » , » Supetar: Radovi na uređenju zgrade Lučke kapetanije

Supetar: Radovi na uređenju zgrade Lučke kapetanije

Objavio: BracOnline | 05. 03. 2016.

Lučka kapetanija Supetar slike otok Brač Online Lučka kapetanija Supetar slike otok Brač Online
Prije 10-ak dana započeli su radovi na uređenju zgrade Lučke kapetanije u Supetru. Projekt vrijedan 1,8 mil kuna raditi će se kroz 2 faze. Prva faza uključuje obnovu krovišta, vanjskih otvora i fasade, dok druga faza uključuje sve radove na rekonstrukciji unutrašnjosti zgrade te uređenje interijera.

Po završetku zgrade Grad Supetar će imati 2 nova poslovna prostora na korištenje dok će se ostala 2 koristiti za potrebe Lučke kapetanije.

Trenutna prostorija Lučke kapetanije se nalazi u zgradi (zgrada preko puta) Ministarstva Zdravlja, Ispostave Supetar (sanitarna inspekcija).

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -