Root » , » Postira: 5 novih znakova turističke signalizacije

Postira: 5 novih znakova turističke signalizacije

Objavio: BracOnline | 09. 03. 2016.

turistički znakovi Postira slike otok Brač Online
Postavljeno je 5 novih znakova turističke signalizacije: Plan mjesta u Moloj Lozni, smjerokazi za Gospe od Gorme i Lovrečinu na početak starog puta, 2 smjerokaza za Splitsku te smjerokaz za baziliku sv. Lovre u Lovrečini. Ovaj projekt je sufinancirala Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -