Root » , , » Crkvica sv. Tudor kod Nerežišća

Crkvica sv. Tudor kod Nerežišća

Objavio: BracOnline | 15. 02. 2016.

Crkvica sv. Tudor, Nerežišća, otok Brač slike
Crkva sv. Tudora je malih dimenzija, sačuvana u visini 1 m iznad temelja. Nalazi se najužnom obronku Velog brda, iznad starog puta koji iz Nerežišća vodi do Blaca. Vjerojatno je dograđena u srednjem vijeku, a izvorno je ranokršćanskog porijekla. To pokazuje titular sv. Teodora, zaštitnika bizantske vojske, i nalazi kamenih ulomaka s ranokršćanskom ornamentikom. Crkva se nalazi na velikom arheološkom lokalitetu s tragovima života iz vremena kasne antike. Lokalna je legenda da su na pročelju crkve bila urezana grčka slova koja su kazivala o položaju zakopanog blaga koje su Grci zakopali prilikom bijega pred Avarima i Slavenima. Tako su, zbog te legende, neki raskopavali obližnju veliku gomilu ne bi li našli "grčko zlato".

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -