Root » , , » Crkvica sv. Tudor kod Nerežišća

Crkvica sv. Tudor kod Nerežišća

Objavio: BracOnline | 15. 02. 2016.

Crkvica sv. Tudor, Nerežišća, otok Brač slike
Crkva sv. Tudora je malih dimenzija, sačuvana u visini 1 m iznad temelja. Nalazi se najužnom obronku Velog brda, iznad starog puta koji iz Nerežišća vodi do Blaca. Vjerojatno je dograđena u srednjem vijeku, a izvorno je ranokršćanskog porijekla. To pokazuje titular sv. Teodora, zaštitnika bizantske vojske, i nalazi kamenih ulomaka s ranokršćanskom ornamentikom. Crkva se nalazi na velikom arheološkom lokalitetu s tragovima života iz vremena kasne antike. Lokalna je legenda da su na pročelju crkve bila urezana grčka slova koja su kazivala o položaju zakopanog blaga koje su Grci zakopali prilikom bijega pred Avarima i Slavenima. Tako su, zbog te legende, neki raskopavali obližnju veliku gomilu ne bi li našli "grčko zlato".

PODJELITE NA:

Brački web

- BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BestofBrac.COM - BolInfo.HR -

Pratite nas

Prevoditelj