Root » , , » Ranokršćanska bazilika sv. Petar, Supetar

Ranokršćanska bazilika sv. Petar, Supetar

Objavio: BracOnline | 26. 01. 2016.

Ranokršćanska bazilika sv. Petar, Supetar, otok Brač slike
Uz današnju su župnu crkvu očuvani ostaci velike trobrodne bazilike posvećene svetom Petru. Danas su vidljivi ostaci sjevernog vanjskog zida, temelji kolonade koja dijeli bočni i glavni brod te mozaici koji su se nalazili u sjevernom bočnom brodu ranokršćanske crkve. Poznat je i položaj zapadnog zida i ulaznih vrata u baziliku, iako danas nije vidljiv. To je jedina poznata bračka ranokršćanska crkva s mozaičnim ukrasom. Geometrijski motivi rombova, krugova, kvadrata i Solomonovih čvorova izvedeni su upotrebom crvenih, bijelih, sivih i crnih kockica, a organizirani su u pravilno raspoređena kvadratna polja. Najveći dio te monumentalne ranokršćanske bazilike nikada nije istraživan jer se nalazi pod današnjom župnom crkvom.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -