Root » , , » Maškare i dječji krneval, Ložišća

Maškare i dječji krneval, Ložišća

Objavio: BracOnline | 30. 01. 2016.

krneval maškare Ložišća slike otok Brač Online
Primopredaja kjuči, nacelnica pridaje Loziškim krnevolima koji imaju sad vlast.

Video na Facebook:


Primopredaja kjuci nacelnica pridoje Loziskim krnevolima koji imoj sad vlost
Posted by Helena Valerijev on Saturday, January 30, 2016

PHOTO & VIDEO BY: Helena Valerijev

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -