Župna crkva sv. Ivan Krstitelj, Povlja

Prosvjetno-kulturna manifestacija "Nazorovi dani"

Kreće se sa izgradnjom interpretativnog centra u Dračevici

Radovi na uređenju i proširenju groblja u Nerežišćima

Biskup Štambuk pohodio rodnu župu

Klape u čast Djevici Mariji

Krizmaničko i prvopričesničko slavlje u Novom Selu

Krizma u Povljima

Čišćenje Postirskog podmorja

1. Smotra otočkog Folklora Brač 2015, Supetar

Europski boćarski kup C2 - Sutivan

Prezentacija u okviru mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja"

Darujmo djeci sport - humanitarni koncert, Mirca

Izložba fotografija o pustinji Blaca u Splitu

Biskup Štambuk Postiranima: "Koji primjer dajete djeci?"

Sv. Viktor i sveta krizma u Supetru

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -