Root » , , » Kuća Cerinić-Gligo, Bobovišća

Kuća Cerinić-Gligo, Bobovišća

Objavio: BracOnline | 30. 09. 2015.

Kuća Cerinić-Gligo, Bobovišća, otok Brač slike
Kuća Cerinić-Gligo smještena je na zapadnoj strani sela Bobovišća sred prostranog vrta. Monumentalna dvokatnica sa visokim potkrovljem građena je krupnim klesancima sa pet prozorskih osi. Sred zapadnog pročelja je kameni balkon na konzolama. U unutrašnjosti se čuvaju drvene skulpture samoukog bračkog kipara Martina Cerinića (1860-1940). Kuća je istaknuti primjer stambene veleposjedničke arhitekture 19. st.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -