Root » , , , , , , , , , , » Premještaji svećenika na Braču

Premještaji svećenika na Braču

Objavio: BracOnline | 02. 08. 2015.

biskup Štambuk premještaji svećenika slike otok Brač Online
Odlukom hvarskoga biskupa mons. Slobodana Štambuka ovoga ljeta dolazi do određenih premještaja svećenika na našem otoku koji će vas sigurno zanimati. Donosimo promjene koje se odnose na župe Bračkoga dekanata.

Svećenik don Ante (Tonči) Jelinčić, župnik u Postirima, nakon višegodišnje službe u toj župi na kojoj je proslavio i 50. obljetnicu misništva, razriješen je te dužnosti i imenovan sužupnikom. Privremenim župnikom u toj župi imenovan je don Jure Martinić iz Pučišća koji je razriješen župničke službe u Brusju i Velom Grablju na Hvaru nakon što je na tu službu imenovan prije dvije godine.

Svećenik don Jakša Rubinić, dosadašnji župnik u Selcima i obližnjemu Gornjem Humcu razriješen je službe u tim župama nakon jedanaest godina i imenovan župnikom u Sutivanu koji je posluživao don Marko Plančić. Osim Sutivana, don Jakši je dodijeljena i obližnja župa u Mircima koju će preuzeti od bračkoga dekana don Tonija Plenkovića koji i nadalje ostaje župnikom u gradu Supetru.

Svećenik don Ivica Matulić razriješen je službe župnika u Škripu, ali će nastaviti dušobrižničku službu za vjernike župe u Pražnicama. Župa u Škripu povjerena je na upravljanje svećeniku don Marku Plančiću, župniku Splitske i Dola.

Svećenik don Pavao Gospodnetić imenovan je župnikom u Pučišćima, koji bi trebao doći na mjesto dosadašnjega župnika don Andra Ursića koji je najavio napuštanje župe i odlazak u mirovinu bez prethodnoga odobrenja biskupa Štambuka.

Mladomisnik iz Milne don Ivan Jurin odlazi na službu u Hvar, a hvarski mladomisnik don Milan Šarić preuzet će župe Selca i Gornji Humac.

Svećenici koji su odredbom biskupa Štambuka premješteni, na novu će dužnost stupiti u kolovozu.

TEXT & PHOTO BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -