Root » , » Kreće se sa izgradnjom interpretativnog centra u Dračevici

Kreće se sa izgradnjom interpretativnog centra u Dračevici

Objavio: BracOnline | 20. 05. 2015.

Interpretativni centar radovi Dračevica slike otok Brač Online Interpretativni centar radovi Dračevica slike otok Brač Online
Nakon što nam je u nasljeđe ostavljeno nekoliko ruševina sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, Općina je u posljednjih 10 godina riješila imovinsko-pravne odnose i uredila gotovo sve nekretnine u svom vlasništvu: Škola u Nerežišćima, Hrvatski dom u Nerežišćima, Društeni dom u Nerežišćima, zgradu općinske uprave, ruševinu ispod crkve u Nerežišćima, Retond u Donjem Humcu, mrtvačnica u Donjem Humcu, Golubijera u Dračevici,...

Došao je red i na uređenje posljednje zgrade u vlasništvu Općine, zgrade nekadašnje škole u Dračevici. Zgrada je naravno u derutnom stanju, i ovim projektom ćemo je građevinski obnoviti, a što je najvažnije, od nje ćemo napraviti posjetiteljski centar koji će generirati određene poslovne aktivnosti od koristi za Dračevicu, našu Općinu i cijeli otok Brač.

Ideja je da se zgrada preuredi u Interpretativni centar koji bi našim građanima i turistima prezentirao tradicijske otočke djelatnosti, te sukladno izraženom interesu posjetitelja organizirao izletničke ture po našim kamenolomima, radionicama, galerijama, vinogradima, maslinicima, pašnjacima...

Izvor: Nerezisca.HR

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -