Root » » Izložba fotografija o pustinji Blaca u Splitu

Izložba fotografija o pustinji Blaca u Splitu

Objavio: BracOnline | 05. 05. 2015.

Izložba fotografija o pustinji Blaca slike otok Brač Online
Izložba fotografija o pustinji Blaca u palači Skočibučić-Lukaris na Peristilu u Splitu na kojoj će biti izložene fotografije muzeja Pustinje Blaca i područja zaštićenog krajolika blatačke doline, od 60-ih godina 20. stoljeća do današnjeg vremena. Autori fotografija su Aleksandar Kukec, Živko Bačić i Kristijan Brkić.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -