Root » , , » Suradnja Općine Nerežišća i Ministarstva turizma

Suradnja Općine Nerežišća i Ministarstva turizma

Objavio: BracOnline | 03. 04. 2015.

Suradnja Općine Nerežišća i Ministarstva turizma slike otok Brač Online Suradnja Općine Nerežišća i Ministarstva turizma slike otok Brač Online
Jučer je u Općini Nerežišća održan sastanak čelnika Općine Nerežišća sa ministrom turizma g. Darkom Lorencinom, a glavna tema sastanka je podrška Ministarstva turističkim projektima Općine Nerežišća.

U općinskoj vijećnici ministru su prezentirati turistički projekti koje Općina provodi samostalno i u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Centrom za kulturu Brač.

Ravnateljica Centra za kulturu Brač gospođa Jasna Damjanović prezentirala je aktivnosti na projektu uređenja pustinje "Blaca" i "Blatačke kuće" u Nerežišćima te upoznala ministra sa projektom "Eko muzej Blaca".

Općinski načelnik g. Lovro Kuščević upoznao je ministra sa turističkim projektima u Općini, a naročito:
- izrada Strategije razvoja turizma koja je u tijeku,
- razvoj projekta zdravstvenog turizma na području Vidove Gore,
- nautički turizam u uvali "Smrka",
- turističke zone: Smrka, Planica i Gustirna-Zamirje rat pokraj Murvice,
- razvoj ruralnog i aktivnog turizma u unutrašnjosti Općine,
- projekt "Interpretativni centar – život otoka Brača" koji je Općina aplicirala Ministarstvu te se očekuje odluka o sufinanciranju istog.

Nakon odrađenih prezentacija ministar, predsjednik općinskog vijeća i općinski načelnik obišli su lokaciju na kojoj se planira smjestiti "Interpretativni centar – život otoka Brača", u mjestu Dračevica. U naravi radi se o oronuloj zgradi nekadašnje škole u centru Dračevice, koja će se ovim projektom u potpunosti rekonstruirati i u njoj će biti smješteni sadržaji planirani ovim projektom.
Suradnja Općine Nerežišća i Ministarstva turizma Dračevica slike otok Brač Online Suradnja Općine Nerežišća i Ministarstva turizma Dračevica slike otok Brač Online
Prilikom posjete Dračevici, ministar i općinski čelnici obišli su Zavičajnu zbirku Dračevica – staru uljaru, koju je Općina uz pomoć SDŽ obnovila prije nekoliko godina i podrum vinarije Senjković. Smisao ovog projekta je upravo turistička prezentacija tradicijskih djelatnosti poput: ribarstva, vinogradarstva, stočarstva, maslinarstva i kamenarstva u okviru koje će biti i obilazak područja na kojima se odvijaju ove aktivnosti.

U nadi da će Ministarstvo odobriti sufinanciranje projekta "Interpretativni centar – život otoka Brača" te izraziti podršku ostalim turističkim projektima Općine Nerežišća, mi nastavljamo sa našim radom i realizacijom istih.

Izvor: Nerezisca.HR

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -