Root » , » Misa posvete ulja i svećenički dan u Hvarskoj biskupiji

Misa posvete ulja i svećenički dan u Hvarskoj biskupiji

Objavio: BracOnline | 08. 04. 2015.

Misa posvete ulja i svećenički dan u Hvarskoj biskupiji Selca slike otok Brač Online Misa posvete ulja i svećenički dan u Hvarskoj biskupiji Selca slike otok Brač Online
Svećenici Hvarske biskupije, dakle otoka Brača, Hvara i Visa, okupili su se 8. travnja u crkvi Krista Kralja u Selcima gdje su proslavili svećenički dan okupljeni oko mjesnoga biskupa mons. Slobodana Štambuka koji je predvodio svečanu Misu posvete ulja. Uz pastira Hvarske Crkve suslavili su generalni vikar biskupije mons. Stanko Jerčić, zatim dekani triju otoka i petnaestak svećenika koji su pristigli. Kod oltara su posluživali biskupijski đakoni Ivan Jurin i Milan Šarić koji će u lipnju biti zaređeni za svećenike. Napominjemo da se Misa posvete ulja redovito slavi na Veliki četvrtak kada je i utemeljen svećenički red, ali u našoj biskupiji to nije moguće zbog otočke nepovezanosti. Zato je biskup Štambuk donio odluku da se Misa posvete ulja i svećenički dan održavaju svake godine na drugome otoku i u drugoj župi.

Liturgijske obrede tumačio je generalni vikar koji je tom prilikom rekao kako je crkva Krista Kralja, okupljajući biskupijske svećenike na Misi posvete ulja, poprimila značenje stolne crkve u kojoj biskup predsjeda euharistijom. Na početku svečane Mise posvete ulja biskup Štambuk pozdravio je okupljene svećenike, zatim mjesne čuvare Isusova groba, ministrante iz župe Pražnica i okupljene vjernike. Rekao je sljedeće: "Čestitam vam svete uskrsne dane sa željom da vam oni budu na Božji blagoslov te na korist naših duša i onih kojima smo poslani. Ova euharistija ima široko biskupijsko značenje jer okuplja svećenike u činu koji se obavlja u katedrali, pa time ova crkva postaje katedrala".
Misa posvete ulja i svećenički dan u Hvarskoj biskupiji Selca slike otok Brač Online Misa posvete ulja i svećenički dan u Hvarskoj biskupiji Selca slike otok Brač Online
U propovijedi je uputio prigodnu poruku svojim svećenicima, rekavši: "Moramo biti prepoznatljivo sjeme ondje gdje djelujemo. Evanđeoski duh pozvani ste unijeti u svoje djelovanje. Stavite se u Kristov duh, u duh onoga što je Krist htio poručiti svijetu kroz evanđeosku riječ. Za ostvarenje života u Kristovu duhu potrebna je ne samo vaša molitva, nego i molitva vjernika". Zaželio je biskupijskome kleru dobro duhovno djelovanje. Poslije propovijedi svećenici su obnovili svećenička obećanja, a biskup ih je pri tom pozvao da svoja obećanja žive kao trajnu vrijednost. Pred kraj misnoga slavlja biskup Štambuk blagoslovio je bolesničko ulje i posvetio krizmano ulje koje će se koristiti u slavlju sakramenta krštenja, krizme, svetoga reda, te za posvetu oltara i crkve.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -