Root » , » Radovi na uređenju i proširenju groblja, Nerežišća

Radovi na uređenju i proširenju groblja, Nerežišća

Objavio: BracOnline | 30. 01. 2015.

Radovi na uređenju i proširenju groblja, Nerežišća slike otok Brač Online
Nastavilo se sa radovima na uređenju i proširenju groblja u Nerežišćima. U ovoj fazi izgraditi će se 10 novih grobnica, te će se i urediti okoliš groblja.

PHOTO BY: Nerezisca.HR

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -