Root » , , » Crkva Gospe od Karmena, Selca

Crkva Gospe od Karmena, Selca

Objavio: BracOnline | 31. 10. 2014.

Crkva Gospe od Karmena, Selca, otok Brač slike Crkva Gospe od Karmena, Selca, otok Brač slike
Crkva Gospe od Karmena prva je župna crkva Selaca sagrađena na dnu mjesnog trga u 18. st. na mjestu starije crkve koja se spominje u prvoj polovici 17. st. (1633.) kao Gospa na Selcih. Dovršena je 1850. odnosno 1871.godine kada je završena gradnja zvonika. To je trobrodna kamena građevina koja završava polukružnom apsidom. Viši i širi srednji brod pokriven je dvostrešnim, a niži bočni brodovi jednostrešnim krovom s pokrovom od kupe kanalice. Osvijetljenost interijera postignuta je prozorima u obliku luneta na bočnim zidovima srednjeg broda.

Crkva je jednostavnih baroknih oblika. Na pročelju su tri portala s ravno profiliranim nadvratnicima iznad kojih su rozete. U osi glavnog portala izdiže se trodijelni zvonik na preslicu.

Nad glavnim oltarom je kip Gospe od Karmena iz 1850., a u crkvi se čuva i gipsani model Meštrovićeva Krista Kralja iz današnje župne crkve.

Crkva danas, uz sakralnu namjenu, povremeno ima i izložbenu. U listopadu 2002. godine završena je obnova crkve prema konzervatorskim smjernicama i vraćena joj je izvorna sakralna namjena.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -