Root » , » Bol: 23. ekipno prvenstvo Hrvatske u šahu

Bol: 23. ekipno prvenstvo Hrvatske u šahu

Objavio: BracOnline | 14. 10. 2014.

U Bolu je održano 23. ekipno prvenstvo Hrvatske u šahu. Natjecale su se muške ekipe u I.a i I.b ligi te ženske ekipe u I. ligi. U Bolu je boravilo 26 ekipa sa 150 natjecatelja.

Pobjednici prvih liga 2014.:
- I Liga 2014 (muški) ŠK ZAGREB, Zagreb
- Ib Liga 2014 (muški) ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ, Slavonski Brod
- I Liga 2014 (žene) HAŠK Mladost, Zagreb

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -