Root » , , » Kuća Vladimira Nazora, Bobovišća na moru

Kuća Vladimira Nazora, Bobovišća na moru

Objavio: BracOnline | 22. 09. 2014.

Kuća Vladimir Nazor, Bobovišća na moru, otok Brač slike
Kuća pjesnika Vladimira Nazora nalazi se na sjevernoj strani luke Bobovišća. Niz od tri kuće ima prizemlje i prvi kat te visoko potkrovlje sa nizom luminara koji se poklapaju sa osima prozora prvog kata. Na bočnim dijelovima simetrično su postavljena dva vanjska kamena stubišta. Pregradnjom srednjeg dijela kuće 1933.-1937. izmijenjen je izvorni izgled, a sačuvan je dio izvornog interijera s namještajem, knjigama i fotografijama. Sklop kuća Nazor ima memorijalni značaj jer je tu pjesnik Vladimir Nazor proveo dio djetinjstva, a odlikuje ga ambijentalna vrijednost stambene arhitekture s počeka 19. st.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -