Root » » Umro mons. Josip Šantić, prvi generalni vikar Vojnog ordinarijata

Umro mons. Josip Šantić, prvi generalni vikar Vojnog ordinarijata

Objavio: BracOnline | 09. 07. 2014.

Umirovljeni generalni vikar Vojnog ordinarijata, msgr. Josip Šantić, osobni papin prelat i dugogodišnji katedralni župnik u Hvaru, umro je jučer u 69. godini života i 45. godini svećeništva nakon teške bolesti.

Rođen je u Postirima, završio je sjemenišnu gimnaziju u Zadru, a Teologiju u Splitu. Zaređen je za svećenika 1970. u Komiži. Prva služba mu je bila u rodnim Postirima, a 1971. je imenovan župnikom Vrisnika i Pitava, te katehetom srednjoškolaca u Jelsi.

0 komentara:

Brački web

- BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BestofBrac.COM - BolInfo.HR -