Root » » Umro mons. Josip Šantić, prvi generalni vikar Vojnog ordinarijata

Umro mons. Josip Šantić, prvi generalni vikar Vojnog ordinarijata

Objavio: BracOnline | 09. 07. 2014.

Umirovljeni generalni vikar Vojnog ordinarijata, msgr. Josip Šantić, osobni papin prelat i dugogodišnji katedralni župnik u Hvaru, umro je jučer u 69. godini života i 45. godini svećeništva nakon teške bolesti.

Rođen je u Postirima, završio je sjemenišnu gimnaziju u Zadru, a Teologiju u Splitu. Zaređen je za svećenika 1970. u Komiži. Prva služba mu je bila u rodnim Postirima, a 1971. je imenovan župnikom Vrisnika i Pitava, te katehetom srednjoškolaca u Jelsi.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -