Root » , » Škrip kulturno dobro

Škrip kulturno dobro

Objavio: BracOnline | 17. 07. 2014.

Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, čitava ruralna cjelina mjesta Škrip je proglašena kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Cjelokupno rješenje Ministarstva kulture možete preuzeti u PDF formatu.

0 komentara:

Brački web

- BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BestofBrac.COM - BolInfo.HR -