Root » , » Škrip kulturno dobro

Škrip kulturno dobro

Objavio: BracOnline | 17. 07. 2014.

Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, čitava ruralna cjelina mjesta Škrip je proglašena kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Cjelokupno rješenje Ministarstva kulture možete preuzeti u PDF formatu.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -