Root » , » Prijenos kipa Gospe Karmelske u Selcima

Prijenos kipa Gospe Karmelske u Selcima

Objavio: BracOnline | 15. 07. 2014.

Fjera Selca slike otok Brač Online Fjera Selca slike otok Brač Online
U predvečerje uoči svetkovine Gospe Karmelske, 15. srpnja, tradicionalno je obavljen prijenos kipa Gospe Karmelske iz stare crkve Gospe Karmelske u novu Krista Kralja u Selcima. U toj župi Gospa Karmelska slavi se kao titularna svetkovina, a Marijin kip nosi se u svečanome ophodu ulicama mjesta. Uoči prijenosa Gospina kipa, pred njim se u kraćoj molitvi zadržao hvarski biskup mons. Slobodan Štambuk u pratnji selačkoga župnika Jakše Rubinića. Pozdravljajući vjernike okupljene u staroj crkvi, župnik ih je pozvao na molitvu Mariji, zaželjevši da svetkovina Gospe Karmelske bude na spasenje svim vjernicima. Vjernički puk pobožno je za vrijeme ophoda pjevao pjesmu "O Marijo, slavna Djevo".

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -