Root » , , » Smotra puhačkih orkestara županije u Pučišćima

Smotra puhačkih orkestara županije u Pučišćima

Objavio: BracOnline | 04. 05. 2014.

Program događanja je sljedeći:
16:15h - 16:40h Gradska glazba "Zvonimir" Solin (B- kategorija)
16:40h - 17:05h Gradska glazba "Ljudevit Bačić" Vrgorac (C- kategorija)
17:05h - 17:30h Puhački orkestar KUD - a "Hrvatski sastanak 1888." Selca (C- kategorija)
17:30h - 17:55h Kulturno - glazbeno društvo "Mosor" Klis Kosa (C- kategorija)
17:55h - 18:20h Gradska glazba Omiš (C- kategorija)
18:20h - 18:45h Hrvatsko glazbeno društvo "Zrinski" Donja Kaštela (C- kategorija)
18:45h - 19:10h Gradska glazba Sinj (C- kategorija)
19:10h - 19:35h Glazbena udruga "Brassčuta" Pučišća (izvan konkurencije)
19:35h - 20:00h HPO Gradska glazba Imotski (izvan konkurencije)
20:15h - izvješće mo. Harija Zlodre, proglašenje rezultata i dodjela priznanja orkestrima

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -