Root » , , , » Postavljena zaštitna ograda od Borka do Zlatnog rata, Bol

Postavljena zaštitna ograda od Borka do Zlatnog rata, Bol

Objavio: BracOnline | 15. 05. 2014.

Na šetnici od Borka do Zlatnog rata u Bolu je postavljena zaštitna ograda u dužini od 140 m. Ograda je ove godine montirana na 6 najkritičnijih mjesta, kako bi se spriječile moguće nesreće.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -