Root » , , , , » Plažne ograde u Sumartinu i Povljima

Plažne ograde u Sumartinu i Povljima

Objavio: BracOnline | 30. 05. 2014.

Plažne ograde Povlja slike otok Brač Online Plažne ograde Sumartin slike otok Brač Online
Plutajuća zaštitna ograda za uređene plaže i kupališta (psihološka linija, psihološka barijera, plažna ograda-parangal) služi kako bi se vidljivo sa morske strane označio i ogradio akvatorij plaže ili kupališta namjenjen kupačima, a sa ciljem postizanja njihove sigurnosti i zaštite od susreta sa brodicama i drugim plovilima, posebno gliserima, predstavljajući tako prvenstveno psihološku i vizualnu mada i neznatnu fizičku zaštitu-prepreku i plovilima i kupačima, na način da ih upozorava o opasnosti prilikom prelaska na suprotnu stranu plutajuće zaštitne ograde. Ograđivanje plaža i kupališta sa morske strane vrši se prema odredbama nadležne Lučke kapetanije ili njene Ispostave.

Postavljanje plutajuće zaštitne ograde na uređene plaže i kupališta, rješenje je kojim se postiže potpuna preventivna zaštita i sigurnost kupača kao i sigurnost plovidbe plovnim putevima u neposrednoj blizini plaža i kupališta. Označavanje i ograđivanje akvatorija uređenih plaža i kupališta, jedan je od uvjeta za dobivanje Plave zastave, poznate eko-markice kojom se promiču ekološki standardi i standardi kvalitete življenja kao dio međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša, mora i priobalja.

Ove je godine Općina Selca postavila zaštitne plutače za sljedeće plaže: Sumartin Porat, Sumartinsko žalo, Selačko kupalište, plaža Santa Barbara na Puntinku te Ratac i Punta u Povljima, ukupno 1.200 m.

Izvor: Selca.HR

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -