Root » , » 1. Biciklijada "Tour de Postira"

1. Biciklijada "Tour de Postira"

Objavio: BracOnline | 07. 04. 2014.

1. Biciklijada Tour de Postira slike otok Brač Online
Postirani su pokazali da brinu o svom zdravlju obilježivši Svjetski dan zdravlja sudjelujući na 1. Biciklijadi "Tour de Postira" (okolo Postira).

Video na YouTube:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -