Root » , , » Rimska piscina, Bol – blizu Zlatnog rata

Rimska piscina, Bol – blizu Zlatnog rata

Objavio: BracOnline | 16. 03. 2014.

Rimska piscina, Bol slike otok Brač Online Rimska piscina, Bol slike otok Brač Online
U antičkom vremenu padine pod utvrđenim brdom Koštilo bile su intezivno obrađivane, a kako su prirodni izvori vode bili rijetki, građene su velike cisterne za sakupljanje kišnice.

Cisterna za vodu (piscina) je pripadala rimskom gospodarskom imanju (villa rustica) smještenom uz morsku obalu na poluotoku zvanom Zlatni rat.

U cisternu se skupljala voda sa krovova okolnih kuća koje su do temelja srušene prilikom krčenja zemlje.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -