Root » , » Blagoslov na početku izrade kamene minijature bazilike Sv. Petra

Blagoslov na početku izrade kamene minijature bazilike Sv. Petra

Objavio: BracOnline | 13. 02. 2014.

Umirovljeni časnik Hrvatske vojske Josip Radić iz Pučišća na Braču započeo je u nedjelju 9. veljače s izradom kamene minijature bazilike Sv. Petra u Rimu. Poznati brački maketar minijaturnih kamenih crkava i zvonika odlučio se na zahtjevni projekt izrade rimske bazilike koji mu je, prema njegovim riječima, najveći izazov u višegodišnjemu radu s bračkim kamenom.

Govoreći o projektu koji je započeo na uočnicu Stepinčeva, podsjetio je da je njegova priprema trajala nekoliko godina, pri čemu mu je svesrdnu pomoć pružio tadašnji generalni tajnik Biskupske sinode u Rimu, sadašnji apostolski nuncij u Njemačkoj nadbiskup Nikola Eterović iz rodnih Pučišća. "Uz pomoć nadbiskupa Eterovića putovao sam u Rim. Nadbiskup je glavni pokretač da se izradi kamena minijatura rimske bazilike. Bez nadbiskupa Eterovića ne bih uspio. Uz njegovu pomoć došao sam do nacrta bazilike Sv. Petra za izradu, i to u tijeku hodočašća Hrvata u Rim u Godini vjere 2012. godine", ističe Josip Radić.

Na početku projekta čije je dovršenje, kako je rekao, nemoguće vremenski predvidjeti, blagoslov mu je udijelio bivši pučiški župnik Tonči Kusanović za kojega upućuje samo pohvalne riječi: "Don Tonči mi je puno značio i okrenuo moj život." Osim bivšemu župniku, zahvalan je generalnomu vikaru mons. Stanku Jerčiću koji je zaželio da brački umjetnik izradi kamenu minijaturu župne crkve Krista Kralja u Selcima. Blagoslovu bračkoga umjetnika sa željom za sretan i uspješan rad nazočili su načelnik tamošnje općine Marino Kaštelan i članovi biblijske skupine koju je u župi utemeljio višegodišnji pučiški župnik Kusanović.

Osvrnuvši se na izložbu "Slušajte ih kako zvone", otvorenu u prigodi proslave Dana Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, 3. lipnja 2013. g., Radić ističe kako su izložbu sastavljenu od minijatura crkava i zvonika s Brača, ali i iz Hrvatske, posjetili kardinal Josip Bozanić, nadbiskup Esztergoma – Budimpešte kardinal Peter Erdo, zatim predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i brojni uzvanici. Na svemu zahvaljuje Bogu i svima, posebno sumještanima, na iskrenoj podršci u njegovu radu. Ujedno najavljuje da u dogovoru s biskupom Slobodanom Štambukom planira otvaranje izložbe u Hvaru za Uskrs, a zatim u Jelsi.

Josip Radić rođen je 1968. g. u Pučišćima. Nakon završene srednje vojne škole, stječe diplomu na Mornaričkoj vojnoj akademiji u Splitu. Izradom kamenih crkava, zvonika i kućica u kamenu počeo se baviti 1997. g., te je od tada izradio značajni broj eksponata koji se mogu naći od Brača, Hvara, Zagreba, sve do Washingtona, Tokija, Milana, Pariza i Vatikana. Među značajnijima je i zvonik u Ložišćima, izrađen prema originalnim nacrtima Ivana Rendića.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -