Home » , , » Klesarska škola Pučišća

Klesarska škola Pučišća

Objavio: Brač Online | 3.11.13 |

Klesarska škola Pučišća, otok Brač slike Klesarska škola Pučišća, otok Brač slike
Počeci
Na otocima Braču, Hvaru i Korčuli nalaze se bogati slojevi bijelo-žućkastoga vapnenca, pa je sama priroda pogodovala razvitku klesarskoga zanata, posebno na otoku Braču. Razvojem kamenarstva javlja se i potreba za organiziranim školovanjem klesara, tako se već od 1906. godine, u suradnji s Obrtnom školom u Splitu, u Pučišćima i Selcima organiziraju tečajevi iz klesarstva i polažu ispiti za klesare Početkom 1909. Utemeljuje se “Škola za usavršavanje u klesarstvu” pod ravnateljstvom Emila Rumla, klesara iz Češke. Ruml je preuzeo ravnateljstvo novootvorene škole koja se u svome radu pridržavala nastavnoga plana i programa koje je propisalo Ministarstvo za javne radove za sve obrtničke škole Monarhije.

Škola učenika u privredi
Nakon Drugoga svjetskog rata kamenarstvo na Braču oživljava i postaje najjačom gospodarskom granom na otoku. Postojeći otočni pogoni i kamenolomi formiraju 1947. godine poduzeće “Brač”, koje kasnije mijenja naziv u “Industrija jadranskoga kamena i mramora”, odnosno Jadrankamen, sa sjedištem u Splitu. Prva generacija u Pučišćima uči klesarski zanat još 1946. godine. Škola dobiva ime “Škola učenika u privredi” i djeluje kao trogodišnja večernja škola. Naime, učenici su 6 sati radili u Jadrankamenu, a navečer su išli u školu. Teoretska nastava održavana je u zgradi Osnovne škole.

Industrijska kamenoklesarska škola
Sredinom pedesetih godina pokrenuta je ideja o organizaciji jedinstvene središnje trogodišnje klesarske škole sa sjedištem u Pučišćima. Pučišća su odabrana zbog tradicije kamenarstva i činjenice da se u neposrednoj blizini škole nalazila najveća i najrazvijenija kamenarska industrija u zemlji. 1956. godine u Pučišćima osniva se “Industrijska kamenoklesarska škola”, uz koju je osnovan i učenički dom, u to doba s imenom “Ivan Rendić”. 1957. godine za direktora nove škole izabran je akademski kipar Ante Kostović kojeg 1965. na mjestu mjestu ravnatelja naslijeđuje profesorica Jasna Kuzmanić Orlandini koja je u školi radila od 1953. godine na mjestu profesorice hrvatskoga jezika. U Klesarskoj je školi radila do odlaska u mirovinu 30. lipnja 1989. godine.

Izgradnja školske zgrade
Za namjenu rješenja prostornih uvjeta otkupljena je kuća Kraljević u Pučišćima. Zbog povećanog interesa za upise odlučeno da se cijela kuća Kraljević prenamijeni u đački dom, a projekt školske zgrade se promijenio te je izgrađena današnja zgrada škole koja je dovršena školske godine 1958./59. Iste godine škola mijenja ime u “Kamenoklesarska škola s praktičnom obukom, Pučišća”. Prilagodio se plan i program te se uvela ljetna praksa

U sustavu usmjerenog obrazovanja
Reforma usmjerenog obrazovanja odrazila se i na “Industrijsku kamenoklesarsku školu”. U to se vrijeme stvaraju veliki školski centri, pa se i ova škola zajedno s gimnazijom “Ćiro Gamulin” te Muškim učeničkim domom iz Splita 1980. godine ujedinjuje u “Građevinski školski centar Ćiro Gamulin”. Postala je mješovita škola s prva dva razreda općeg usmjerenja u kojima su polaznici imali nastavu klesarstva jedino u obliku izborne nastave. Jedan kat učeničkoga doma namijenjen je za muške polaznike, a drugi za ženske polaznice. Nakon prva dva razreda učenici su se odlučivali za promjenu škole ili za nastavak školovanja u Klesarskoj školi u kojoj su im ponuđena dva programa: jednogodišnji u rudarskom usmjerenju obrazovanja za radnika na eksploataciji kamena, odnosno dvogodišnji u usmjerenju klesar.

Klesarska škola danas
Upisom u sudski registar 18. sudenoga 1991. godine škola u Pučišćima ponovno je postala samostalna školska institucija s imenom “Klesarska škola”. Odlaskom profesorice Jasne Kuzmanić Orlandini u mirovinu u lipnju 1989. godine, za ravnatelja je izabran Tonči Vlahović, diplomirani inženjer matematike. Izmjenama školskoga sustava u srednjim školama 1991. godine ponovno je naglašena važnost stručnih sadržaja. U novome je programu došlo do povećanja satnice stručnih predmeta, posebno praktične nastave. Školovanje klesara razdvojilo se na tri usmjerenja: klesarski tehničar, klesar i rudar površinskoga kopa. Klesarski tehničari pohađaju nastavu četiri godine, a nakon završnog ispita mogu nastaviti školovanje na fakultetima (građevina, arhitektura, rudarstvo, likovna akademija, itd.). Školovanje klesara traje tri godine, a nakon tri godine prakse postoji mogućnost polaganja majstorskog ispita. Školovanje za rudara površinskoga kopa također traje tri godine. Danas se u Klesarsku školu upisuje do 100 učenika godišnje. Polovina od toga broja upisuje se u klesarske tehničare, a druga polovina u klesare. Prosječno oko četvrtine učenika dolazi iz Pučišća, četvrtina iz ostalih bračkih mjesta, dok su ostali učenika stiže iz svih krajeva Hrvatske. U spolnoj strukturi upisanih učenika zadnjih se godina u ovome tradicionalno muškome zanimanju počinju pojavljivati i učenice. U izvedbenim programima praktične nastave prevladava ručna obrada zasnovana na staroj rimskoj školi klesanja klasičnim ručnim alatima. Nastava se izvodi u vlastitoj, dobro opremljenoj radionici. Nastavnici klesarstva izvrsni su majstori, vješti u izvedbi raznovrsnih klesarskih radova. Jedan nastavnik prati grupu do 10 učenika, a nastava je potpuno individualizirana. Klesarska škola odlično surađuje s tvrtkom Jadrankamen d.d., od koje dobiva kamene blokove za izvođenje praktične nastave u vlastitoj radionici. Isto tako, tijekom ljetne prakse u moderno opremljenim pogonima te tvrtke učenici imaju mogućnost upoznati se s najmodernijom tehnologijom za strojnu obradu kamena. Simpoziji o branju, obradi i ugradbi kamena realizirani su kontinuirano s tvrtkom Jadrankamen kao glavnim pokroviteljem i suorganizatorom skupova. Tvrtka je školi uvijek pružala veliku pomoć bilo kod organizacije njezinih samostalnih izložbi, bilo kod izlaganja učeničkih radova u Münchenu i na Zagrebačkome velesajmu. Škola surađuje i s nekoliko dobro opremljenih obrtničkih radionica u Pučišćima u kojima učenici upisani u obrtničko usmjerenje uspješno odrađuju stručnu praksu.

Oznake mjesta

Bobovisca (28) Bobovisca-na-moru (28) Bol (452) Dol (112) Donji-Humac (58) Dracevica (51) Gornji-Humac (64) Lozisca (75) Milna (190) Mirca (57) Murvica (27) Nerezisca (210) Novo-Selo (34) Obrsje (3) Podhume (3) Postira (443) Povlja (86) Praznica (46) Pucisca (190) Selca (174) Skrip (71) Splitska (77) Sumartin (98) Supetar (451) Sutivan (224)

Brački web

BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BolInfo.HR

Facebook stranica

Pratite nas

Facebook otok Brač Online slikeTwitter otok Brač Online slikeGoogle Plus otok Brač Online slikeInstagram otok Brač Online slikePinterest otok Brač Online slikeRSS Feeds otok Brač Online slike

Google prevoditelj

Popularno