Root » , , , , , » Vježba HGSS na Braču - drugi dan

Vježba HGSS na Braču - drugi dan

Objavio: BracOnline | 06. 10. 2013.

Vježba HGSS Bol slike otok Brač online Vježba HGSS Bol slike otok Brač online
Vježba HGSS Bol slike otok Brač online Vježba HGSS Bol slike otok Brač online
Vježba HGSS Bol slike otok Brač online Vježba HGSS Bol slike otok Brač online
Vježba HGSS Bol slike otok Brač online Vježba HGSS Bol slike otok Brač online
Drugi dan, vježba Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) kojom su uvježbavali spašavanje bolesnika s broda u Hvarskom kanalu. U vježbi je sudjelovao 1 helikopter i dvije ekipa s ukupno 12 ljudi. Tijek vježbe pratio je pročelnik HGSS Vinko Prizmić.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -