Root » , » Predstavljena knjiga u G. Humcu - Iliri na otoku Braču

Predstavljena knjiga u G. Humcu - Iliri na otoku Braču

Objavio: BracOnline | 13. 10. 2013.

Iliri na otoku Braču knjiga Gornji Humac slike otok Brač online
Ova je knjiga nastala kao posljedica interdisciplinarnoga školskog projekta Osnovne škole Pučišća. Projekt je započeo 2009. godine i trajao je do 2012. godine. Razvijao se i rastao sukladno entuzijazmu i mogućnostima projektnoga tima te učeničkim "istraživačkim otkrićima". Udubivši se u temu, svi članovi projektnoga tima shvatiii su koliko im je bliska daleka prošlost zavičaja. I kako se život na otoku gotovo da i nije mijenjao tisućljećima. I kako je ono što je trajalo tisućljećima naglo promijenjeno tek posljednjih 50 godina. I kako svaki kamen u krajoliku na otoku kamena, ima svoju svrhu i svoju priču. I kako će malo toga ostati, ako se svijest o vrijednosti baštine, i o potrebi održivoga gospodarenja onim što smo dobili u nasljeđe, ne usiječe duboko u osjećaje i uspomene najmladih (na kojima svijet ostaje).

Projektni tim, koji je istraživao temu Iliri na otoku Braču, čini velika skupina učenika. Projektna ideja rodila se u Područnoj školi Gornji Humac. Učitelj i njegovi učenici željeli su upoznati ilirske povijesne tragove u krajoliku svoga zavičaja (okolice Gornjega Humca) jer ih je tu najviše. Svi učenici te male područne škole (od 1. do 4. razreda) sudjelovali su u projektu. Gotovo dvije školske godine svoje su nastavne i izvannastavne aktivnosti povezivali s neposrednom stvarnošću i životom okolnoga stanovništva u dalekoj prošlosti otoka Brača. Tako udubljeni u projektnu temu stekli su mnoge spoznaje o zavičaju. Svojim su zaključcima o pretpostavljenom načinu života starih Ilira značajno pridonijeli kvaliteti projektnih rezultata. Voditelj istaživanja u PŠ Gornji Humac bio je učitelj Siniša Lučić Lavčević. U projekt su bili uključeni i učenici od 5. do 8. razreda iz matične škole u Pučišćima (nekoliko naraštaja) l njihovi voditelji: Ana Marčić, Davor Đorđević i Lada Kuzmanić Runje. Projektne aktivnosti u matičnoj školi ostvarivale su se kroz nastavu Povijesti, Zemljopisa i Likovne kulture.

Područje učeničkih terenskih istraživanja u najvećoj je mjeri bio teritorij Općine Pučišća. Projekt nije imao pretenzije obuhvatiti cjelovitu ilirsku "ostavštinu" na Braču, nego navesti učenike na razmišljanje i zaključivanje utemeljeno na istraživačkom iskustvu s nekoliko povijesnih lokacija. Udubljivanje u temu i istraživanja u najbližoj okolini snažno je zaokupilo učeničku maštu. Navelo ih je na razmišljanje o uvjetima života svojih "praotaca" u davnoj prošlosti, pokrenulo osjećaje i želju da pridonesu javnoj promociji bogate bračke povijesne i prirodne baštine te zaštiti povijesnih tragova u krajoliku. Osobit doprinos projektu dali su mentori iz Hrvatskoga fotosaveza, Zlata Medak i Predrag Bosnar. Uz njihovo su vodstvo nastale učeničke fotografije koje su dale život, živost i vjerojatno najveću vrijednost ovoj knjizi. Ravnateljica škole dr. sc. Lucija Puljak predvodila je projektni tim.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -