Root » , , , , , » Općina Nerežišća, izgradnja-sanacija putova

Općina Nerežišća, izgradnja-sanacija putova

Objavio: BracOnline | 29. 08. 2013.

Gotovi su radovi na izgradnji/sanaciji putova na relacijama: Murvica - Vela Farska - Obršje, Bršjanova Gomila (Blaca) - Počivala (Dračevica), Vrsovice (Donji Humac) - Sv. Ilija (Sutivan).

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -