Home » , » Na saboru Štambuka u Selcima o značajnim biskupima i svećenicima

Na saboru Štambuka u Selcima o značajnim biskupima i svećenicima

Objavio: Brač Online | 10.8.13 |

Štambuk 300 Selca otok Brač online slike
Izlaganjem o znamenitim Štambucima 19. i 20. stoljeća, među kojima su ukratko predstavljeni značajniji biskupi i svećenici iz toga razdoblja, te predstavljanjem knjige "Štambuk 300" u Selcima je u subotu 10. kolovoza završen cjelodnevni sabor Štambuka u povodu proslave 300. obljetnice dolaska prvoga Štambuka na otok Brač. Govoreći o znamenitim Štambucima, dr. Maja Štambuk, nekadašnja znanstvena savjetnica Instituta Ivo Pilar u Zagrebu, istaknula je one koji su svoju porodicu Štambuk i svoje obitelji, ali i ishodišno mjesto Selca te domovinu Hrvatsku na osobiti način zadužili.

Slavko Štambuk (1874. - 1943.), poznatiji kao Slavo, bio je selački župnik koji je prvi, zbog velikoga i rastućega broja ljudi, predložio gradnju nove župne crkve umjesto tadašnje Gospe Karmelske koja je bila tijesna za vjerske obrede. Uz pomoć i potporu Vjenceslava Štambuka koji je vodio komercijalne i administrativne poslove, godine 1919. izabran je projekt gradnje nove župne crkve kojoj su svoj poseban doprinos dali Štambuci kamenoklesari.

U kratkomu prikazu života i djelovanja biskupa Andre Štambuka (1913. - 1955.) koji je upravljao Hvarskom biskupijom 1955. godine, dr. Štambuk navela je osnovne podatke iz života toga biskupa koji je za svećenika zaređen 1937. g., a za biskupa g. 1955. Nakon svećeničkoga ređenja odlazi u Rim na specijalistički studij iz crkvenoga prava gdje na Gregorijani stječe doktorat. Za II. svjetskoga rata odveden je u El Shatt gdje je izbjeglomu dalmatinskomu puku bio dušobrižnik. Nakon rata osuđen je od komunističkih vlasti na dvije godine tamnice zbog navodnoga djelovanja protiv društvenoga uređenja, te se poslije tamnovanja u Staroj Gradiški vraća u grad Hvar. Nakon biskupskoga ređenja posvetio je župnu crkvu Krista Kralja u Selcima. Nakon svega 45 dana biskupske službe iznenada mu je pozlilo, te je preminuo u splitskoj bolnici na Veliku Gospu. Sprovodni obredi obavljeni su u Hvaru, a zemni ostaci položeni u crkvi Krista Kralja u rodnoj župi.

Sadašnji biskup Slobodan Štambuk (1941.) za svećenika Hvarsko-bračko-viške biskupije zaređen je 1966. godine u rodnim Selcima. Kao svećenik obnašao je župničku službu u nekoliko župa otoka Brača i Hvara. Hvarskim biskupom imenovao ga je papa Ivan Pavao II. 30. ožujka 1989. godine, te je biskupski red primio 30. travnja u Hvaru.

U nastavku programa predstavljena je knjiga karikatura "101 Štambuk" i knjižica "Štambuk 300" u izdanju Udruge "Štambuk", priređena uz prvo okupljanje Štambuka u Selcima. Predsjednik Udruge dr. Dario Štambuk u uvodniku knjižice istaknuo je ideju sazivanja sabora Štambuka koja je krenula 2010. godine. Utemeljena je prvo Udruga koju je veleposlanik Hrvatske u Brazilu dr. Drago Štambuk nazvao "Štambuk 300", koja je svoje ostvarenje dočekala na blagdan sv. Lovre 2013. godine.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BolInfo.HR

Pratite nas

Facebook otok Brač Online slikeTwitter otok Brač Online slikeGoogle Plus otok Brač Online slike
Instagram otok Brač Online slikePinterest otok Brač Online slikeRSS Feeds otok Brač Online slike

Google prevoditelj

Facebook stranica