Root » , » Hvarska biskupija dobila novoga svećenika

Hvarska biskupija dobila novoga svećenika

Objavio: BracOnline | 11. 07. 2013.

Jure Martinić svećenik ređenje Supetar otok Brač online slike Jure Martinić svećenik ređenje Supetar otok Brač online slike
Jure Martinić svećenik ređenje Supetar otok Brač online slike Jure Martinić svećenik ređenje Supetar otok Brač online slike
Hvarski biskup Slobodan Štambuk zaredio je u četvrtak 11. srpnja u tijeku misnoga slavlja u Supetru na Braču za svećenika Hvarske biskupije đakona Juru Martinića iz župe sv. Jeronima u Pučišćima. U prepunoj crkvi Navještenja Marijina uz biskupa Štambuka suslavili su generalni vikar Hvarske biskupije mons. Stanko Jerčić, rektor Bogoslovnoga sjemeništa u Splitu mr. Boris Vidović, vicerektor ustanove mr. Mario Buljević, duhovnik dr. Edvard Punda, umirovljeni generalni vikar Vojne biskupije mons. Josip Šantić, dekani triju dekanata: bračkoga Toni Plenković, hvarskoga Emil Pavišić, viškoga Paulin Bjažević i tridesetak svećenika.

Pozdravljajući vjerničko mnoštvo, okupljene svećenike i na poseban način ređenika, biskup Štambuk referirao se na riječi ulazne pjesme "Isuse Kralju", ustvrdivši kako s Isusom nema straha u životu svećenika i svih onih koji se okupljaju oko Kristova oltara. Nakon svečanoga navještaja evanđelja generalni vikar mons. Jerčić predstavio je ređenika biskupu, dok je rektor Bogoslovnoga sjemeništa mr. Vidović potvrdio ređenikovu prikladnost za primanje prezbiterata. Govoreći u prigodnoj propovijedi o svećeničkoj zadaći, upotrijebio je riječi Izidora Poljaka "I u ime dobrog Boga ja ću poći k svome stadu, da ga kao anđel tješim u njegovu teškom jadu, da mirisni balzam lijem u njegove gorke boli: tješeći ga, zboreći mu, da i njega Gospod voli", i poručio ređeniku: "Pozvan si da narodu kojemu ćeš biti poslan rekneš da ga Bog voli; ovomu momu i tvomu hrvatskomu narodu, i da Bog na njega računa. Prihvati taj zadatak i vrši ga s ljubavlju. Moli Boga da ta ljubav prema tvome narodu nikada ne posustane, nikada ne oslabi i nikada ne bude ono što se zove tek samo ljudska stvarnost, već ono što se zove Božja velika stvarnost".

Nakon prostracije ređenika u tijeku litanija koje su pjevali Joško Jelinčić i Mladen Matulić, uslijedio je središnji obred polaganja biskupovih ruku na glavu ređenika i posvetna molitva, nakon čega je novozaređeni svećenik pristupio oltaru. Na kraju euharistijskoga slavlja, koje je pjevanjem uveličao zbor "Karmel" iz Postira, čestitku ređeniku uime biskupijskih svećenika uputio je generalni vikar mons. Jerčić zaželjevši mu dobrodošlicu u biskupijski kler. Svećenik Jure Martinić rođen je 19. svibnja 1987. godine. U Splitu je završio Filozofsko-teološki studij na Katoličkomu bogoslovnomu fakultetu. Za đakona je zaređen 2. ožujka u rodnoj župi po rukama dubrovačkoga biskupa mons. Mate Uzinića.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -