Root » , » Zavičajna zbirka Store makine, Dračevica

Zavičajna zbirka Store makine, Dračevica

Objavio: BracOnline | 17. 05. 2013.

Zavičajna zbirka Store makine, Dračevica otok Brač slike Zavičajna zbirka Store makine, Dračevica otok Brač slike
Zavičajna zbirka Store makine, Dračevica otok Brač slike Zavičajna zbirka Store makine, Dračevica otok Brač slike
Zavičajna zbirka Store makine u Dračevici.

Restauracija tradicionalnih uređaja za obradu maslina: "Makinje" iz stare uljare "Golubjera" u Dračevici. Video na YouTube:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -