Root » , , , , , » Prometnica Obršje - Vela Farska - Murvica

Prometnica Obršje - Vela Farska - Murvica

Objavio: BracOnline | 20. 05. 2013.

Prometnice Vela Farska – Murvica i Vela Farska – Obršje se uređuju te nekoliko dana neće biti prohodne za motorna vozila.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -