Root » , » Montirana panoramska kamera, Bol

Montirana panoramska kamera, Bol

Objavio: BracOnline | 15. 05. 2013.

Na zgradi škole montirana je panoramska kamera, a preko portala Turističke zajednice (www.bol.hr) i Općine Bol (www.opcinabol.hr) do koji dan će se moći pratiti izravno događanja na rivi i u akvatoriju od Velog mosta do benzinske postaje.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -