Root » , , » Crkva sv. Rok, Supetar

Crkva sv. Rok, Supetar

Objavio: BracOnline | 17. 05. 2013.

Crkva sv. Rok, Supetar, otok Brač slike
Dana 3. svibnja 1630. dobio je Supetranin Juraj Tironi dozvolu od Petra Morarija, apostolskog vikara hvarskoga biskupa Cedulina, da smije sagraditi "crkvu ili kapelu" u čast sv. Roku na brdu zvanom Počivala, uz put prema Nerežišćima. Tironi je ujedno buduću crkvu obdario trajnim prihodom od 2 dukata godišnje, za misu odnosno mise na Rokovo, za što je založio i svoju kuću u Supetru. Ujedno je dobio i pravovlasništvo (juspatronat) nad crkvom, te dozvolu da njen temelj-kamen blagoslovi mjesni župnik.

Crkvica bijaše sagrađena već dvije godine kasnije, kako svjedoči natpis na njenom starom, profiliranom nadvratniku, uzidanom iznad novoga na pročelju: posredini mu je u baroknoj kartuši grb Tironi (podijeljen lijevom kosom trakom; u gornjem polju šestokraka, u donjem danas nerazaznatljiv predmet), a govori da je crkvicu podignuo Juraj Tironi 1632. g. za sebe i baštinike, a na čast sv. Roku i "za zdravlje stanovnika blagoslovljenog Supetra"!:
1632 ZORZI TIRONI FECE FAR LA DITA FABRICAAL HONOR DE SAN ROCHO BENEDETO PER SE ET SVI HEREDI IN PERPETV O ET PER LA SALUTE DEL POPVLO DI SAN PIERO BENEDETO

Ovaj natpis na mletačkom narječju govori o tome kako je crkvica imala izrazitu apotropejsku (apotropej = predmet ili postupak koji prema pučkom vjerovanju može "odbiti" zlo) ulogu: smještena na brijegu visoko iznad naselja i s vratima okrenutima k njemu, trebala je – snagom zagovora svetoga Roka – odvraćati od Supetra zarazne bolesti, u prvome redu kugu, u prepasti od koje su naša sela, varošice i gradovi živjeli stoljećima, pa među njima jedva da ima onih u kojima nema crkva, kapela, oltar ili lik ovoga sveca-zaštitnika. Za velike kuge u Splitu 1784. g. Supetrani su se zavjetovali svake godine na 1. svibnja u ophodu prenijeti svečev kip iz ove crkvice u župnu crkvu, a vratiti ga 3. svibnja (Našašće Sv. Križa, kada je prije bila procesija s moćima Sv. Križa); prijenos se obavlja i danas, a bio je i 1815. g., za poznate kuge u Makarskoj (srećom posljednje u našim krajevima).

Crkvica je negdje krajem 19. st. bila obnovljena, povišena i dobila nove okvire otvora na pročelju; ima crvenkastu žbuku, prilazno stubište i zvonik-preslicu; sa sjeveroistoka, uza stari put prema Donjemu Humcu i Nerežišćima, na potprozorniku je davni talijanski natpis o milostinji i darovima sv. Roku te nova željezna škrabica. Na oltaru u ponutrici, u apsidi pod bačvastim svodom nešto širim od bočnih zidova, noviji je kip sv. Roka, a sa strane mu dvije slike na dasci nekog naivca iz 19. st.: lijevo sv. Ivan Evanđelist kako piše evanđelje, a desno sv. Juraj koji ubija zmaja; pred žrtvenikom visi “lampada” na vrlo lijepom lancu.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -