Root » , » Novogodišnje kolo, Selca

Novogodišnje kolo, Selca

Objavio: BracOnline | 01. 01. 2013.

U Selcima se kolendaje ispod bora kraj barila, pivaju se stari napjevi i bala kolo...

Video na YouTube:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -