Root » , , » Groblje s katakombama, Sutivan

Groblje s katakombama, Sutivan

Objavio: BracOnline | 31. 01. 2013.

Groblje katakombe, Sutivan, otok Brač slike Groblje katakombe, Sutivan, otok Brač slike
Sutivansko je groblje 1829. godine smješteno na pošumljenom brežuljku zapadno od mjesta, a obnovljeno 1913. godine. Ljepota starog groblja je u njegovoj jednostavnosti. Kroz kapelicu Bratovštine P.S.Sakramenta silazi se u jedinstvene katakombe u koje je smješteno 126 grobova.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -