Root » , , » Crkva sv. Jadre iznad Splitske

Crkva sv. Jadre iznad Splitske

Objavio: BracOnline | 12. 12. 2012.

Crkva sv. Jadre, Splitska, otok Brač slike
Crkva sv. Jadre je ranokršćanska crkva koja se nalazi uz cestu na pola puta od Splitske do Škripa. Sačuvana je i djelomično obnovljena u visini polukupole nad apsidom. Njezin je zapadni dio podignut nad priklesanom živom stijenom, a zajedno sa svetištem bio je popločan kamenim pločama. Sačuvan je prozor u apsidi, a obnovljeni su bočni prozori na južnom i sjevernom zidu. Podignuta je u blizini rimskih kamenoloma oko Škripa. Odabir titulara crkve, svetog Andrije apostola, zaštitnika i osnivača Konstantinopoljske episkopije, pokazuje da je građena u vrijeme bizantske prevlasti.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -