Root » , , » Zgrada župnog dvora i stare škole, Bobovišća

Zgrada župnog dvora i stare škole, Bobovišća

Objavio: BracOnline | 30. 10. 2012.

Zgrada župnog dvora i stare škole, Bobovišća, otok Brač slike
Kamena dvokatnica smještena je jugo-istočno od župne crkve uz cestu prema naselju Milna. Građena je klesanim kvadrima u pravilnim redovima. Na glavnom sjeverno-zapadnom pročelju smješteno je kameno centralno vanjsko stubište koje se račva u dva simetrična kraka. Željezna ograda ukrašena je kovanim viticama i ovalima. Pročelje je razdijeljeno u 5 prozorskih osi sa širokom prizemnim vratima za konobu i otvorima elegantnih proporcija na katovima. Zgrada je pokrivena četverovodnim krovom a po dva jednovodna luminara na dužim stranama krova.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -