Root » , , » Župni dvor naselja Škrip

Župni dvor naselja Škrip

Objavio: BracOnline | 25. 09. 2012.

Župni dvor naselja Škrip, otok Brač slike
Župni dvor naselja Škrip pratio je sudbinu same župe. Nekada bogata župa i njen dvor zbog gubitka zemlje, agrarne reforme, nacionalizacije nakon Drugog svjetskog rata i prolaskom vremena građevina, prilično je propao. Župna kuća je velika kamena napravljena klasičnom u dalmatinskom stilu gradnje s krovištem pokrivenom kamenim s pločama.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -