Novi župnici u bračkim župama

Objavio: BracOnline | 29. 08. 2012.

biskup Štambuk premještaji svećenika slike otok Brač Online
Hvarski biskup mons. Slobodan Štambuk izvršio je ovoga ljeta određene promjene u župničkim službama među svećenicima na otoku Braču. Svećenik Tonči Kusanović imenovan je župnikom u župi Gospe Karmelske u Milni, te u župama Ložišća i Bobovišća. Milnarskomu župniku Toniju Plenkoviću povjerena je služba župnika u župama sv. Petra u Supetru i Pohođenja BDM u Mircima. Supetarski župnik Andro Ursić imenovan je župnikom župe sv. Jeronima u Pučišćima. Svećenik Ivan Matulić imenovan je poslužiteljem župe sv. Antuna opata u Pražnicama, te nadalje ostaje župnikom u župi sv. Jelene Križarice u Škripu. Župa Dol povjerena je na upravljanje Anti Matuliću, koji i nadalje ostaje župnikom župe Uznesenja BDM u Splitskoj. Postirski svećenik Pavao Gospodnetić sa službe na otoku Hvaru odlazi u Rim na poslijediplomski studij.

TEXT BY: Jadran Bašić

PODJELITE NA:

0 komentara:

Brački web

- BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BestofBrac.COM - BolInfo.HR -

Pratite nas

Prevoditelj