Root » , , , , , , , , , , , , , » Novi župnici u bračkim župama

Novi župnici u bračkim župama

Objavio: BracOnline | 29. 08. 2012.

biskup Štambuk premještaji svećenika slike otok Brač Online
Hvarski biskup mons. Slobodan Štambuk izvršio je ovoga ljeta određene promjene u župničkim službama među svećenicima na otoku Braču. Svećenik Tonči Kusanović imenovan je župnikom u župi Gospe Karmelske u Milni, te u župama Ložišća i Bobovišća. Milnarskomu župniku Toniju Plenkoviću povjerena je služba župnika u župama sv. Petra u Supetru i Pohođenja BDM u Mircima. Supetarski župnik Andro Ursić imenovan je župnikom župe sv. Jeronima u Pučišćima. Svećenik Ivan Matulić imenovan je poslužiteljem župe sv. Antuna opata u Pražnicama, te nadalje ostaje župnikom u župi sv. Jelene Križarice u Škripu. Župa Dol povjerena je na upravljanje Anti Matuliću, koji i nadalje ostaje župnikom župe Uznesenja BDM u Splitskoj. Postirski svećenik Pavao Gospodnetić sa službe na otoku Hvaru odlazi u Rim na poslijediplomski studij.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -