Root » , , » Crkvica sv. Luka, između Supetra i D. Humca

Crkvica sv. Luka, između Supetra i D. Humca

Objavio: BracOnline | 10. 05. 2012.

Crkvica sv. Luka, Supetar, otok Brač slike Crkvica sv. Luka, Supetar, otok Brač slike
Na pola puta između Supetra i Donjeg Humca nalazi se crkvica sv. Luke, najstariji sakralni spomenik na području supetarske župe. S unutarnje strane zapadnog zida lijevo od ulaza nalazi se ugraviran u žbuku crtež broda s jedrima (konac 11.-prva polovica 12. st.) i smatra se najstarijim srednjovjekovnim prikazom lađe u Hrvatskoj. U blizini crkvice su ostaci neke rimske građevine te ranokršćanski sarkofag sa križem. U pisanim izvorima se crkvica spominje u Valeriovom pohodu iz 1579. god., u popisu donjohumčanskih crkvica. Crkvica je imala i nadarje koje je za vrijeme razdvajanja Supetra od Donjega Humca bilo podjeljeno između dotičnih župnika. Agrarnom reformom 1930-ih i 1940-ih nadarje je oduzeto crkvici te je ona konac 20. st dočekala kao ruševina. God. 2000. crkvica je obnovljena sredstvima Ministarstva kulture RH i Grada Supetar te je održana misa nakon mnogo godina. Crkvica je danas jedina veza sa starom maticom Donjim Humcem jer svake godine na blagdan sv. Luke misu predvodi naizmjenice donjohumčanski i supetarski župnik.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -