Root » , , » Kaštel Marijanović, Sutivan

Kaštel Marijanović, Sutivan

Objavio: BracOnline | 11. 11. 2011.

Kaštel Marijanović, Sutivan, otok Brač slike
Kuću Marijanović, kaštel u obliku kule, podigao je u 17. st. na samom morskom žalu u luci poljički doseljenik Janko Marijanović-Dražoević poznat kao konte Janko. Taj je Jankov dvor slikovita nevelika zgrada sa skošenim prizemnim dijelom koji ostavlja dojam utvrde, s balkonom prema moru i sunčanim satom s južne strane.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -