Root » , , , , » Sutivan: Dva požara na zgradama u jednoj noći

Sutivan: Dva požara na zgradama u jednoj noći

Objavio: BracOnline | 09. 11. 2011.

Tijekom noći, u razmaku od samo nekoliko sati, buknula dva požara na objektima, jedan na obiteljskoj kući u Ložišćima a jedan u pekarnici na rivi u Sutivanu.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -